یک ترکیب شیمیایی با فرمول مولکولی C4H10 و ایزومری از بوتان است. ایزوبوتان ساده‌ترین آلکان با یک پیوند کربن درجه سوم است، که به عنوان یک ماده اولیه در صنایع پتروشیمی مورد استفاده قرار می‌گیرد.گاز ایزوبوتان در شرایط فشار و دمای استاندارد بصورت گازی بی رنگ ، بی بو ، غیر سمی و بسیار قابل اشتعال است.

شرکت پتروکیمیای ابن سینا می­تواند این ماده را با توجه به نیاز مشتریان با درجه خلوص متفاوت تولید نماید.

مشخصات فنی محصول پیوست می باشد.

Attachments