فاز اول پروژه در حال اجرا و دارای پیشرفتی ۱۰۰ درصد است. واحد جداسازی بوتان در سه ماهه اول و واحد انیدرید مالئیک در سه ماهه دوم سال ۱۴۰۰ به بهره‌برداری رسیده است.

در حال حاضر این مجموعه در مرحله بهره‌برداری است.